Cicero

You are here:   Home > Over deze website

Over deze website

 

Cicero: 

  1. Romeins politicus, redenaar en filosoof (106 v.C. - 43 v.C.).
  2. Drukletter van 12 punten, tegenwoordig meestal gebruikt als typografische maat. Ontleend aan een in 1466 door Peter Schoeffer von Gernsheim gedrukte editie van de brieven van Cicero.
  3. Naam van de (inmiddels verdwenen) wekelijkse boekenbijlage bij de Volkskrant. Sinds het voorjaar 2009 heeft deze krant geen aparte boekenbijlage meer, en is ook de naam Cicero daar in onbruik geraakt... Geruchten als zou de Volkskrant zijn aparte literatuurbijlage gestopt zijn vanwege concurrentie van deze site zijn vooralsnog niet bewezen.
  4. Naam van onze (voormalige) hond, een originele Romeinse Cocker Spaniël, bekend om zijn vasthoudendheid en intelligentie...
  5. Eén of ander onduidelijk 'certificeringsbedrijf' in de zuivelsector, gevestigd te Zeist, dat om mij onbekende redenen de naam en website "cicero" heeft menen te moeten claimen.

Deze site geeft “een persoonlijke visie op literatuur en andere zaken”. Zo was de eerste opzet tenminste, in het jaar van ‘oprichting’ (2007). De "boekbesprekingen", die lange tijd het 'hart' (en de bestaansreden) vormden van deze site, maken daar nog steeds een belangrijk deel van uit. Deze besprekingen hebben allerminst de pretentie om te (kunnen) wedijveren met de boekrecensies in kranten en tijdschriften. Ze zijn eerder bedoeld als geheugensteuntje voor mijzelf, waarin ik een aantal zaken aanstip die mij bij lezing van het betreffende boek zijn opgevallen, en die ik op deze manier probeer te redden van het onmiddellijk wegzinken in de peilloze diepten van mijn geheugen. Omdat ik denk dat er zo nu en dan een verfrissende (of eigenzinnige) gedachte uit spreekt, wil ik ook anderen de gelegenheid geven om hier kennis van te nemen. Mijn bibliotheek is in jaargangen opgebouwd. Daarnaast staan alle besproken boeken alfabetisch gerangschikt onder de Boekbesprekingen.

Na bijna 8 jaar en ruim 230.000 bezoekers was de houdbaarheidsdatum van mijn oude website in het voorjaar van 2015 blijkbaar bereikt. Mijn oude Cicero kon niet meer aan de nieuw vereiste veiligheidseisen voldoen, en werd derhalve niet meer ondersteund door de ‘zendgemachtigden’ op het internet. Het gevolg was dat ik mijn website niet meer kon onderhouden en bijwerken.

Tijd dus voor een geheel nieuwe opzet, in een 'format' dat wel aan de moderne veiligheidseisen voldoet. Het omzetten kostte  nogal wat tijd en energie. En inmiddels was ik wekelijks gaan wandelen, en wilde ik daar ook verslag van doen middels een soort ‘weblog’. Mijn wandelblog (evenals mijn 'bibliotheek' onderverdeeld in jaargangen) heeft in de nieuwe opzet een prominente plek gekregen op mijn website, evenals mijn (vakantie-) reisverslagen. Literatuur blijft uiteraard erg belangrijk voor me, maar overheerst niet meer op mijn Cicero. Dat doen de wekelijkse (foto) verslagen van mijn streekwandelingen.

Links boven op deze pagina - juist onder de overstekende hond - is een 'zoekfunctie' opgenomen. Die geeft u (en mij) de mogelijkheid om op onderwerp, titel, schrijver, plaatsnaam of wat dan ook (terug) te zoeken.

Tot slot: lang heeft mijn oude website nog verweesd over het internet gezworven, onbestuurbaar als een afgedankte ruimtesonde. Ondanks het feit dat ik hier geen onderhoud aan kon plegen, trok de oude versie nog altijd meer bezoekers dan de nieuwe. Hoe dat kan is mij nog steeds een raadsel. Eind 2017 heb ik besloten om de stekker van deze oude site er definitief uit te trekken. Vanaf 2018 presenteer ik me alleen nog met deze vernieuwde versie op het ‘world wide web’.

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login